הגדת פסח עין-שמר, תש"ג (1943)

(להגדלה לחץ על התמונה)