הגדת פסח עין-שמר, תש"ז (1947)



(להגדלה לחץ על התמונה)