קטעי עלון המשק משנת 1968

על השיחה – כתב מזכיר הקיבוץ שלמה בן פורת ז"ל

בזמן האחרון הורגשה יותר ויותר העובדה שמספר החברים המשתתפים בשיחת הקיבוץ הולך ופוחת.
המספר נע בין 70 ל-60 חברים, וזה פרט לאנשים צעירים – חיילים אשר עדיין אינם חברים בקיבוץ.
לפי המעקב שעשיתי התברר שישנן שכבות שלמות בתוכנו אשר אינן מופיעות כלל בשיחות – למשל, חלק מסויים של שכבת הביניים, אשר כמעט באופן מופגן מחרים את השיחות. אבל גם רבים מהשכבה הצעירה יותר מוצאים להם במוצאי השבתות בילויים נעימים הרבה יותר בצוותא, או כל אחד בחדרו.
משום מה הונהג בזמן האחרון להזמין חברים עקב שמחה משפחתית דווקא במוצאי שבת, דבר הנוגד באופן מוחלט את החלטות הקיבוץ. קשה להגיד שחברים משכבות ותיקות יותר מרבים להשתתף בשיחות, באם נקח בחשבון שיש לנו כיום בקיבוץ 320 חברים, ומשתתפים בשיחה לכל היותר 70 חברים הרי יוצא שסך הכל משתתפים 21%.
מצב זה לא יוכל להמשך זמן רב. שיחת הקיבוץ היא הביטוי העליון של הדמוקרטיה הקיבוצית, והיא מתרוקנת במצב זה מכל תוכן. אילו מדובר היה על אי השתתפותם של אי אלה חברים, בגלל סיבות שונות, כגון רוגז על המוסדות, או סיבות דומות, ניתן היה לקוות שעם חלוף המוסדות המצב ישתנה. אבל אין לשער שאחוז כה גבוה של חברים לא בא לשיחות בגלל סיבות אלה, ואם כן הרי יש לדרוש שינוי המצב.
לא יתכן שמרבית חברי הקיבוץ לא יהיה להם ענין בשאלות אשר בצורה זו או אחרת נוגעות לכל אחד מאיתנו, ואין לדרוש שקומץ קטן של חברים יהיה אחראי בעד עניני כלל הקיבוץ , ויש עוד חברים שיש להם לא פעם טענות על החלטות שונות.
יודע אני שלא כל השיחות מלאות ענין ולא כל נושא מושך את הציבור, אבל חברים יקרים, שיחת הקיבוץ איננה מופע בידור. כל שיחה דנה בשאלות חיינו, וחיינו מורכבים מדברים גדולים, והרבה שאלות קטנות, לכל הענינים יש לתת תשובה ופתרון.
למזכירות אין ברירה ואנו חייבים לקיים את השיחה בכל מצב ותנאי ובכל מספר משתתפים, אבל החברים אשר אינם מוכנים להקדיש ערב אחד בשבוע לשיחה ויושבים בחדריהם, או מבלים איפה שמבלים, גורמים להרגשה כבדה מאוד לחברי המזכירות וגורמים נזק כבד לקיבוץ אשר ספק באם תמצא דרך לתקן אותו.


נסיעות לחו"ל - מיומן המזכירות 1968

רחל וחילקה סגולי פנו למזכירות שתאשר להם לנסוע לשוויץ לשישה שבועות.
לאחר חילוף דעות החליטה המזכירות לאשר לרחל לנסוע ואילו על חילקה החליטה בשלילה. השאלה תובא לדיון באחת משיחות הקיבוץ הקרובות).
מעומדות – נתקבלה במזכירות פנייתו של יוסי שדה להכנס למועמדות בקיבוץ.
טיול ג'יפים – אושר לקבוצת "צאלים" טיול ג'יפים לסיני במסגרת שניתנה לקבוצות אחרות.
יום העצמאות – (בהשתתפות חופי)
הובאה בפני המזכירות התכנית לחג העצמאות השנה.
אושר תקציב של 2500 ל"י בהקשר לזה התקיים דיון בקשר לשאלה האם יש לשיר ביום העצמאות את האינטרנציונל. ברוב דעות החליטה המזכירות שאין היא רואה מקום לשיר את האינטרנציונל בחג העצמאות (יובא לאישור השיחה).

משולחנה של ועדת החברים


כאשר ידפקו על דלת חדרך ויכנסו שני חברים או חבר וחברה, דע כי זו ועדת הניקוד.
כל צוות מורכב מחבר ועדת החברים או חבר מועדת הניקוד. תפקידם להודיע על בואם. לבוא ולרשום. אין זו כתובת לטענות או בקשות. כל סיכומי הועדה יובאו לשיחה ויש בתכניתה להתחיל לבצע באוקטובר הקרוב. עזרת החברים תחיש את הפעולה.
(ועדת הניקוד רשמה מה יש לחברים בבית – רהיטים, וכו').

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה