הגדת פסח עין-שמר, תש"ד (1944)


(להגדלה לחץ על התמונה)