הגדת פסח עין-שמר, תש"ה (1945)(להגדלה לחץ על התמונה)