הגדת פסח עין-שמר, תש"ו (1946)


(להגדלה לחץ על התמונה)