הגדת פסח עין-שמר, תש"ז (1947)(להגדלה לחץ על התמונה)